การแบ่งประเภทของศิลปะ


ประเภทของศิลปะ

                ศิลปะคือสิ่งที่เราเองหรือหลายๆคนนั้นก็ให้ความสนใจและให้ความสำคัญเป็นอย่างที่สุดแต่หลายๆคนก็อาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนว่าศิลปะนั้นเป็นวงกว้างมากสามารถที่จะหมายถึงอะไรหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น ศิลปะคือการเลียนแบบธรรมชาติ ศิลปะหมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น  ศิลปะคือการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด

                ศิลปะหมายถึงการถ่ายทอดออกมาเป็นรูปทรงหรือศิลปะหมายถึงการแสดงออกทางความคิดของศิลปินที่มีความสามารถ ซึ่งอาจจะเป็นผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์หรือการคิดค้นมาแล้วโดยการถ่ายทอดออกมาทางการวาดภาพหรือผ่านทางสื่อ หรือวิธีการต่างๆก็ได้ด้วย

ในการสร้างงานศิลปะจะมีอยู่สองประเภทใหญ่ๆได้แก่ วิจิตรศิลป์และศิลปะประยุกต์ วิจิตรศิลป์  (Fine  Art) หมายถึงศิลปะที่แสดงความต้องการทางด้านจิตใจและอารมณ์เป็นสิ่งที่สำคัญ โดยใช้ความรู้สึกจากงานนั้นเอง ศิลปประยุกต์  (Applied  Art)  หมายถึงศิลปะที่สนองความต้องการทางด้านร่างกาย  เศรษฐกิจ และในชีวิตประจำวัน โดยเอาคุณค่าทางด้านประโยชน์ใช้สอยมาเป็นสิ่งที่สำคัญ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของทัศนศิลป์  เป็นส่วนหนึ่งของวิจิตรศิลป์  เนื่องจากเป็นศิลปะที่มีความสวยงาม

นอกจากนี้ความต้องการทางด้านจิตใจและอารมณ์เป็นสำคัญอย่างที่สุด ทัศนศิลป์  (Visual  Art)  หมายถึงศิลปะที่มองเห็น  หรือศิลปะที่สามารถสัมผัสรับรู้ หรือชื่นชมจับต้องได้เพื่อจะได้นำมาเป็นรูปแบบหรือนำมาปรับปรุงได้ในสิ่งที่ผิดพลาด  ทัศนศิลป์แบ่งออกเป็น  3  ประเภทได้แก่  จิตรกรรม  ประติมากรรม  และสถาปัตยกรรมทุกๆด้านก็จะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความชอบและความถนัดของแต่ละคนนั้นเอง

เพราะทุกๆอย่างในเรื่องของศิลปะนั้นจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนอาจจะยังเลือกไม่ถูกว่าเราชอบอะไรและถนัดอะไร สิ่งนี้จึงเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากจนเกินไปเลยที่จะทำให้เราตัดสินใจได้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบเลยว่าเราอยากปั้นหรืออยากออกแบบหรืออยากแค่วาดภาพระบายสี

ทุกๆอย่างทุกๆสาขาก็ค่อนข้างที่จะแบ่งออกมาอย่างเห็นได้ชัดอยู่แล้ว สิ่งนี้จึงไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปสำหรับเราเลย เราจึงควรที่จะต้องใส่ใจให้มากที่สุดกับเรื่องของศิลปะเพราะยิ่งเราได้ฝึกฝนและได้พัฒนาในตนเองได้ดีมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีที่จะทำให้เรานั้นมีความสุขและภูมิใจที่ได้เรียนในสิ่งที่ชอบหรือได้สร้างสรรค์ในสิ่งที่ชอบด้วย

                ศิลปะอาจจะมีมากกว่านี้แต่ก็ยกเอามาให้พอเข้าใจว่าศิลปะนั้นมีอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้ชอบให้ถูกทางหรือถ้าหากเราอยากเรียนจะได้เรียนให้ถูกทางเพราะศิลปะก็จะมีสาขาที่สอนแยกเฉพาะอีกด้วย เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เราเองก็จะต้องให้ความสนใจให้มากที่สุดจะได้ไม่เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นกับการฝึกตนเองที่จะเรียนในด้านศิลปะด้วยนั้นเอง