ของเล่นพื้นบ้านที่ได้รับความนิยม


ของเล่นไม้เสริมพัฒนาการ

ในสมัยก่อนมีการอยู่การกินอย่างพอเพียงซึ่งชาวบ้านพื้นเมืองสมัยก่อนมีการเลี้ยงดูลูกหลานแบบค่อนข้างเป็นกันเองด้วยความสมถะ ซึ่งไม่มีความสะดวกสบายหรือเครื่องใช้เครื่องอำนวยความสะดวกเหมือนในปัจจุบัน ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นของเล่นเด็กต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่ทำมาด้วยสิ่งของวัสดุธรรมชาติทั้งสิ้น ซึ่งในสมัยนั้นผู้ปกครองล้วนแต่มองหาหาสิ่งรอบตัวสิ่งที่สามารถหาได้ง่าย ๆ จากธรรมชาติจากป่านำมาปรับใช้ให้เป็นของเล่นเด็กที่สามารถใช้งานได้ อย่างเช่น ของเล่นไม้เสริมพัฒนาการ เป็นต้น 

อาทิเช่น การนำใบตองหรือลำต้นของต้นกล้วยนำมาตัดหั่นเฉือนให้เป็นของเล่นที่มีเสียงต่าง ๆ และสามารถทำให้เป็นรูปทรงต่าง ๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติสามารถย่อยสลายได้ง่าย นำไปเป็นปุ๋ยเป็นดินได้ ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก ไม่มีสิ่งตกค้างจากสารเคมีต่าง ๆ ที่อาจจะเข้าสู่ร่างกายเด็กได้ อีกทั้งยังมีลักษณะที่นิ่มและปลอดภัยนั่งเอง 

การผลิตของเล่นเพื่อเสริมพัฒนาการ 

ปัจจุบันมีการนำแนวคิดแบบโบราณมาใช้โดยมีการใส่ความทันสมัยแก่ของเล่นเด็กให้เพิ่มมากขึ้น เช่น ของเล่นไม้เสริมพัฒนาการ ซึ่งเป็นของเล่นที่ทำจากไม้ 100% ไม่มีความเป็นอันตรายต่อเด็ก เนื้อจากมีการเหลา มีการปรับความคมของไม้ให้โค้งมน ไม่มีส่วนที่แหลมหรือส่วนที่บาดจนทำให้เด็ก ๆ ได้รับอันตรายจนเกิดบาดแผลได้  

ของเล่นไม้เสริมพัฒนาการนี้มีหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นของเล่นที่เล่นแล้วมีเสียงออกมา โดยถูกออกแบบมาให้ตี เป่า หรือเสียดสีกับบริเวณของเล่นเพื่อให้เกิดเสียงต่าง ๆ ที่น่าเพลิดเพลินได้ ของเล่นที่นำมาประกอบกันเป็นภาพหรือรูปร่างรูปทรงต่าง ๆ ซึ่งของเล่นไม้เสริมพัฒนาการเหล่านี้มีข้อดีตรงที่ทำด้วยไม้ จึงมีความคงทน มีความแข็งแรง ทนต่อสภาพอากาศต่าง ๆ ทนต่อการกระแทกหรือการทำตกพื้นก็ช่วยลดอัตราการแตกของของเล่นได้ นอกจากนี้ยังมีน้ำหนักเบา ไม่ส่งผลอันตรายต่อโครงสร้างร่างกายของเด็ก เหมือนของเล่นรูปแบบอื่นที่มีน้ำหนักมาก เป็นของเล่นที่มีความปลอดภัย ไม่มีสารอันตรายใด ๆ ผสมอยู่ สามารถเก็บได้ง่าย ทำความสะอาดและดูแลของเล่นได้ง่าย  

สุดท้ายนี้ของเล่นชนิดนี้มักจะมีราคาที่ย่อมเยา ราคาไม่สูงจนเกิดไปจึงสามารหาซื้อได้ง่ายในราคาที่ประหยัดอีกด้วย ทำให้ผู้ปกครองสามารถสบายใจที่จะให้ลูกหลานของท่านได้เล่นของเล่นไม้เสริมพัฒนาการเหล่านี้เพื่อช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ในส่วนของระบบประสาทและสมองได้เป็นอย่างดี รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาในเรื่องของการสัมผัส การใช้กล้ามเนื้ออย่างเหมาะสมตามวัย