สถาปัตยกรรมก็คือศิลปะอีกด้านหนึ่ง


Architecture

                ในปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยว่าทุกๆอย่างในเรื่องของศิลปะนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ดีและสำคัญกับเราเองอย่างที่สุดเพราะว่าศิลปะจะช่วยทำให้เราเป็นคนที่เก่งและเป็นคนที่สามารถที่จะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นได้ เราเองจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับเรื่องของศิลปะให้มากๆจะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีอย่างที่สุด

                เพราะศิลปะนั้นหมายรวมถึงหลายๆด้านซึ่งศิลปะนั้นกว้างมากมีแยกไปหลายแขนงอย่างยิ่งแต่ที่จะพูดถึงในตอนนี้คือเรื่องของสถาปัตยกรรมนั้นเอง เรื่องของสถาปัตยกรรมนั้นก็มีมากมายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการออกแบบเพื่อการสร้างอาคาร ตึก หรือโรงแรมหรือภูมิสถาปัตยกรรมที่มาในการออกแบบบ้านและสวนหรือพื้นที่สาธารณะต่างๆที่มีอาคารอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของสถาปัตยกรรมนั้นเอง

                แต่ทั้งนี้สถาปัตยกรรมก็จะมีการใช้ศิลปะอย่างมากนั้นคือในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นั้นเอง เราควรที่จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ที่มากมายเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากยิ่งขึ้นเพราะว่ายิ่งเรารู้จักที่จะคิดหรือรู้จักที่จะพัฒนาตัวเราเองแล้วนั้นก็จะยิ่งทำให้เราได้ใช้ความรู้และความสามารถที่มีในตัวนั้นคิดออกมาแล้วจะออกมาเป็นในรูปแบบของผลงานด้วยนั้นเอง

                ทุกๆอย่างในเรื่องของสถาปัตยกรรมนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างที่สุด เราเองจึงควรที่จะต้องให้ความสำคัญให้มากๆเพราะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยที่จะทำให้เกิดผลงานในแต่ละอย่าง จะต้องมีการออกแบบที่หลายขั้นตอน มีการคิดการวางแผนที่มากมายและการประดิษฐ์งานที่ออกมาจากความคิดของเรานั้นผ่านทางโมเดล

                ทุกๆอย่างนั้นจึงถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ทั้งนั้นเลยในด้านนี้ จึงจัดว่าสถาปัตยกรรมนั้นก็เป็นศิลปะอีกด้านหนึ่งเลย  เราจะต้องให้ความสำคัญให้มากๆเพราะยิ่งเราให้ความสำคัญมากเท่าไหร่แล้วก็จะช่วยทำให้เราได้เกิดการเรียนรู้ที่มากยิ่งขึ้นและเกิดไอเดียใหม่ๆมากขึ้นได้

                นอกจากนี้ก็จะทำให้เราค้นคว้าหรือศึกษาในเรื่องของแบบในการเอามาสร้างสรรค์ผลงานในด้านสถาปัตยกรรมด้วยนั้นเอง เราจึงควรที่จะต้องให้ความสำคัญมากด้วยกับเรื่องของการหาความรู้เพราะความรู้นั้นเราสามารถที่จะหาได้ไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าหากเราละเลยหรือไม่ตั้งใจนั้นแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องที่ดีกับเรา

                หากเรามีโอกาสที่จะได้ค้นคว้าหรือศึกษาแล้วก็ควรที่จะต้องทำให้เต็มที่เพราะว่าความรู้นั้นไม่สามารถที่จะหาจากไหนได้นอกจากตัวเราจะช่วยทำให้ตัวเองได้ความรู้มากขึ้นจะได้นำมาพัฒนาและต่อยอดให้เราได้เป็นคนที่มีความสามารถที่มากยิ่งขึ้นได้อีกด้วย