สิ่งที่คุณควรรู้ ก่อนลงมือสั่งเสื้อผ้าจากจีน


สั่งเสื้อผ้าจากจีน

ในช่วงโควิดแบบนี้ ไปไหนไม่ได้ อยู่บ้านเบื่อๆ ก็มาช้อปปิ้งกันเถอะ ซึ่งหากเป็นคุณสาวๆ ก็คงไม่พ้นเสื้อผ้าแน่นอน แต่หากให้ซื้อเสื้อผ้าทางออนไลน์ของไทยนั้นก็แพงเหลือเกินใช่ไหมล่ะ ดังนั้นเราจึงขอแนะนำอีกหนึ่งช่องทางก็คือการช้อปปิ้งสินค้าจากจีนนั่นเอง แต่ก่อนที่คุณจะเข้าไปช้อปปิ้งสินค้าจากจีนคุณจำเป็นต้องรู้ข้อควรรู้สำหรับการสั่งของจากจีน หรือการสั่งเสื้อผ้าจากจีนก่อน ซึ่งข้อควรรู้สำหรับการสั่งของจากจีน หรือการสั่งเสื้อผ้าจากจีน มีดังนี้

สิ่งที่คุณควรรู้ ก่อนลงมือสั่งเสื้อผ้าจากจีน

  • ข้อควรรู้สำหรับการสั่งของจากจีน คือ การพรีออเดอร์จีนมี 2 รูปแบบ ด้วยกัน ดังนี้ รูปแบบที่ 1 เป็นการสั่งของจากจีน/สั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์จีนโดยตรง เช่น Taobao, Tmall และต้องติดต่อ Shipping ด้วยตัวเอง รูปแบบที่ 2 ทำการสั่งของจากจีน/สั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ส่วนกลาง หรือเป็นเว็บไซต์นายหน้า เช่น Taobaoland เป็นต้น
  • ข้อควรรู้สำหรับการสั่งของจากจีน คือ ค่าขนส่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 คือ ค่าขนส่งจากจีน-จีน หมายความว่า สินค้าจากร้านค้าที่ได้ทำการสั่งซื้อสินค้าจะถูกนำส่งมายังโกดังของจีนก่อน ส่วนที่ 2 คือ ค่าขนส่งจากจีน-ไทย หมายความว่า เมื่อสินค้าได้ถูกขนส่งมายังโกดังของจีนแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการลำเลียงหรือการขนส่งสินค้าออกนอกประเทศ อาจผ่านทางเรือ ทางบก หรือทางอากาศ ซึ่งเป็นส่วนของการให้บริการของ Shipping ที่ได้เลือกใช้บริการนั่นเอง ซึ่งขั้นตอนนี้จะอยู่ในกระบวนการที่สินค้ากำลังถูกขนส่งมายังประเทศไทย ส่วนที่ 3 คือ ค่าขนส่งจากไทย-ไทย หมายความว่า เป็นการขนส่งภายในประเทศไทย เป็นการนำสินค้าที่เก็บไว้ในโกดังไทย และเตรียมกระจายส่งไปยังที่อยู่ของผู้สั่งซื้อสินค้า หรือหากต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับการขนส่งส่วนนี้ สามารถไปรับสินค้าได้ด้วยตัวเองตามโกดังของแต่ละบริษัท Shipping ที่ได้ใช้บริการ

และข้อควรรู้สำหรับการสั่งของจากจีน ข้อสุดท้าย คือ สินค้าต้องห้าม แม้จะเป็นการพรีออเดอร์สินค้าเพื่อนำเข้ามาในประเทศไทย ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้แปลว่าจะสามารถนำเข้าสินค้าได้ทุกอย่าง เมื่อยึดตามกฎหมายของประเทศไทย หากนำสินค้าต้องห้ามเหล่านี้เข้ามาในประเทศอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง แล้วสินค้าต้องห้ามมีอะไรบ้าง อาทิ สินค้าผิดลิขสิทธิ์, วัตถุที่เป็นอาวุธ, พลุ เป็นต้น